Slim Black Stockings
Slim Black Stockings
Slim Black Stockings
Slim Black Stockings
Slim Black Stockings
Slim Black Stockings

Slim Black Stockings

Now$118.00
Available
  • 200D

Made in Korea

 

跟韓國廠商了解普通絲襪和壓力絲襪嘅分別,壓力絲襪亦有分級數,一般有40,80,200D等,數字愈大,瘦腿效果愈明顯,愈厚,愈黑,愈耐用。

 

坊間有很多壓力絲襪,我哋入購嘅係Made in Korea嘅200D壓力絲襪。根據我哋嘅實測,穿上壓力絲襪後,大腿及小腿尺寸,減了2-3cm!當然,每個人嘅瘦腿效果都有分別。

 

壓力絲襪不但有瘦腿效果,亦有實際功效,可增進雙腿血液循環,減低雙腿酸痛不適等等效用,有效地緩解靜脈曲張嘅症狀,所以很多空姐及長時間需要站立工作嘅工作者都會選用壓力絲襪。

 

壓力絲襪會比普通絲襪用料質量好,壓力彈性嘅關係,會比較緊,要慢慢穿著套上雙腿,呢個情況係正常。